Lezing Het Onbeloofde Land

Dinsdag 14 mei – 14.00-16.00 u (toegang gratis)

Stichting Amadeus, Traviatastraat 25, Den Haag

Voordracht door Paula Brunsveld van Hulten, geboren in Surabaya, over

haar boek Het onbeloofde land, het levensverhaal van een meisje dat het

Jappenkamp en de Bersiap overleeft.

Stichting Amadeus

E info@stichtingamadeusdenhaag.nl

I www.stichtingamadeusdenhaag.nl

Traviatastraat 25

2555 VG Den Haag

T 070 – 406 37 83

Waarover gaat mijn lezing?

Niet alleen over de roman, het verhaal 

Maar vooral over tijdsgewricht, context en achtergrond:

• Nederlands-Indië 1940 tot 1949

• Indonesië vanaf dekolonisatie tot 1965

• boeiende, niet altijd (algemeen) bekende informatie

met foto's

 

 

 

Lees na de lezing ook de roman ….

 

www.paulabrunsveldvanhulten.nl