De presentatie

 

Op 21 november 2018 reikte Paula het eerste exemplaar van "Het onbeloofde land"  uit aan Samira Bouchibti, opiniemaakster/politica. Dat gebeurde onder grote belangstelling in Van Stockum Boekwinkel in hartje Den Haag, Spui. De presentatie begon met het zingen van een couplet van het volkslied "Indonesia Raya" door de zusjes Brunsveld van Hulten (Paula, schrijfster van "Het onbeloofde land", en Gitte Spee-Brunsveld van Hulten, kinderboekenschrijfster/illustratice).  Kwaliteit van de zang abominabel, bedoeling duidelijk.

Waar en wanneer je wordt geboren, in vrede en veiligheid, aan de goede kant van het hek, is van invloed op je levensverhaal. Soms kan het lot dat leven een heel andere, donkere kant op werpen, zoals het gebeurt met de hoofdpersoon van "Het onbeloofde land" Paula benadrukte in haar speech (zie "waarom dit boek?") de ontheemdheid, ontworteling die de Indische Nederlanders, migranten avant la lettre, ervoeren na oorlog, geweld en vertrek naar het onbeloofde vaderland in een Nederland dat hen zeker niet verwelkomde. Deze repatrianten en spijtoptanten hadden een 'gebroken' levensverhaal, met soms gevolgen voor hun identiteitservaring, zelfs die van volgende generaties. Die ontheemdheid en de vele jaren later volgende psychische effecten, zijn universeel voor alle migranten, toen en nu.  Displaced persons. Het is belangrijk te beseffen dat je levensverhaal niet stopt maar verder gaat in het nieuwe land, het vervolg van je verhaal.

 

 

Samira Bouchibti, opiniemaakster en schrijfster, kwam als klein meisje uit Marokko naar het haar onbekende Nederland. Zij wist haar ervaringen op moedige en succesvolle wijze voor de Nederlandse samenleving en migranten in te zetten, in woord, politiek en media. Daarom was het eerste exemplaar van Het onbeloofde land voor Samira!

Uitgeefster Jitske Kingma van Uitgeverij Elikser, Leeuwarden, meldde in haar introductie dat "Het onbeloofde land" niet alleen spannend maar ook onthullend was. Zij wist wel een en ander van de Nederlands-Indische geschiedenis, ook hier, maar ze was onder de indruk van alle feiten en gebeurtenissen die ze door dit boek had geleerd. En dat aan de hand van de hoofdpersoon, het meisje, dat je meeneemt in het verhaal en haar leven.